PRIVACY VERKLARING

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) 2018
PRIVACY VERKLARING
Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze


verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Dit privacybeleid is van


toepassing op al onze diensten. U dient zich ervan bewust te zijn dat wij niet


verantwoordelijk zijn voor het privacybeleid van andere websites en/of bronnen. Door


gebruik te maken van onze diensten geeft u aan het privacy beleid te accepteren. Wij


respecteren de privacy van alle gebruikers van onze site en dragen er zorg voor dat


de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.


Gebruik van onze diensten


Wanneer u zich aanmeldt op onze website, vragen we u om persoonsgegevens te


verstrekken. Deze gegevens worden opgeslagen in onze klanten database systeem


en wij gebruiken deze alleen om onze diensten aan u te kunnen leveren en/of


factureringsysteem. Uw e-mailadres zal slechts gebruikt worden voor online


communicatie. Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden zonder uw


toestemming, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke


uitspraak.


U heeft te allen tijde de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien, te


veranderen, of te verwijderen. In dat geval kunt u contact met ons opnemen. Indien u


op enig moment geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie per email, dan


kunt u zich te allen tijde afmelden middels de link onderaan de betreffende email.


Bewaartermijn


Wij bewaren uw gegevens niet langer dan voor de verwerkelijking van de doeleinden


waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt.